+48 794 999 891 (PL), (RU) +48 506 688 889 (PL)   Skype: rolco_10
Regulamin
Znalezione obrazy dla zapytania regulamin

 1. Korzystając z naszych usług akceptujesz regulamin.
 2. W momencie rezygnacji z zamówienia, zleceniodawca nie ma prawa do zwrotu zaliczki.
 3. Zleceniodawca nie ma prawa domagać się zwrotu należności lub jej części, tytułem rekompensaty związanej z wykonywaną reklamacją.
 4. Reklamacje wraz z opisem, danymi Klienta, numerem zamówienia /umowy /faktury /paragonu oraz zdjęciami proszę przesyłać pocztą tradycyjną lub droga mailową: rolco@rolco.com.pl.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia.
 6. Do momentu uregulowania całej kwoty należności, przedmiot/y pozostają własnością Firmy „Rolco Sp. z o.o.”.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Nabywca zobowiązuje się do odbioru zamówionych towarów oraz do zapłacenia ceny w terminie i na rachunek, zgodnie z wystawioną przez Dostawcę fakturą VAT. W przypadku nie wykonania obowiązku zapłaty ceny końcowej w terminie który określa faktura VAT zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty umownych odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
 9. Firma "Rolco Sp. z o.o.", w przypadku nie wywiązania się w terminowym uregulowaniu należności przez Zleceniodawcę, uprawniona jest do zlecenia windykacji osobie prawnej lub fizycznej, wykonującej te czynności na zlecenie "Rolco Sp. z o.o.", na co Zleceniodawca niniejszym wyraża zgodę.
 10. Wszelkie koszty windykacji ponosi Zleceniodawca.
 11. Produkty wykonywane pod zlecenie:
  "Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 r o ochronie praw konsumentów przy sprzedaży na odległość (Dz.U. Nr 22, poz 271: Art. 10, pkt 3, pkt 4, pkt 5) żaluzje i rolety stanowią towary wykonane na specjalne zamówienie według indywidualnych parametrów i nie ma możliwości zwrotu."
 12. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji .
 13. Produkt musi być używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
 14. W momencie niesprzyjających warunków pogodowych ( np. padający deszcz, bardzo niska temperatura) prace montażowe na zewnątrz przy użyciu elektro- narzędzi będą przerwane, bądź odwołane do możliwie najbliższego terminu ustalonego z Klientem. Podyktowane jest to przepisami BHP.
 15. Dane osobowe, które podajesz wykorzystywane są w celu zrealizowania zlecenia/umowy z Nami zawartej.
  Zgodnie z
  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych art. 23
 
Formularz zgody na przetwarzanie danychosobowych zgodne z RODO dostępny tutaj oraz w zakładce formularze.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Rolco dostępne tutaj oraz w zakładce formularze
W sprawie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres 
rodo@rolco.com.pl

Znalezione obrazy dla zapytania paragrafW sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Prosimy o przemyślane zakupy oraz zdecydowany wybór rachunku (paragon / faktura)
SUPER OFERTA: TYLKO U NAS POZABANKOWE RATY !!!

aktualizacja: 12-06-2018
Rolco Sp. z o.o., Strzembowo 55a, 09-152 Naruszewo, NIP 567-190-75-11 Regon : 364140762 KRS: 0000611359 Kapitał Zakładowy: 45 000.00 zł Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie